SketchUp강좌

              
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
19  13. 주택 만들기 - 3D Warehouse     관리자 2017-03-23 1849
18  06. 교차면 자르기     관리자 2017-03-23 1867
17  19. dwg 파일 불러오기- 문 만들기     관리자 2017-03-23 1876
16  07. 주택 만들기- 기본 형태 만들기     관리자 2017-03-23 1958
15  12. 주택 만들기- 창문 만들기     관리자 2017-03-23 1961
14  14. 주택 만들기 - 재질 적용하기     관리자 2017-03-23 1964
13  09. 주택 만들기- 출입구 만들기     관리자 2017-03-23 1971
12  10. 주택 만들기- 난간 및 계단 만들기     관리자 2017-03-23 1971
11  18. dwg 파일 불러오기- 창문 만들기     관리자 2017-03-23 1976
10  08. 주택 만들기 - 지붕 만들기     관리자 2017-03-23 1979
9  16. dwg 파일 불러오기- 벽 만들기     관리자 2017-03-23 2012
8  03. 밀기, 끌기     관리자 2017-03-23 2044
7  05. 오프셋, 면 모양 변경     관리자 2017-03-23 2049
6  02. 다각형 원 그리기 , 지우기     관리자 2017-03-23 2053
5  04. 복사하기(다중, 분할), 선택방식     관리자 2017-03-23 2056
4  17. dwg 파일 불러오기- 바닥 만들기     관리자 2017-03-23 2117
3  15. 주택 만들기 - 그림자 설정하기     관리자 2017-03-23 2147
2  11. 주택 만들기- 베란다 만들기     관리자 2017-03-23 2165
1  01. 인터페이스 소개 및 기본 그리기     관리자 2017-03-23 2361
 1